Novi LG frižider – Kapacitet za velika dela

Unesite čitav supermarket u svoj dom sa novim LG frižiderom. Najveći kapacitet ikada u standardnoj veličini frižidera.

Frižider, LG, veliki kapacitet, inovacije, tehnologija linearnog kompresora