Gå till Innehåll

FORSKNING OCH UTVECKLING


 

För att bibehålla och stärka sin position som ett av världens ledande hemelektronikföretag satsar LG Electronics stort på forskning och utveckling (FoU). LG har fokus på ”Smart Technology” – teknik som skapar ett mervärde för konsumenten och gör deras liv bättre och roligare. Smart Technology är en utvecklingsfilosofi som bygger på att vi kommunicerar med och lyssnar på våra konsumenter för att utveckla produkter som alla både vill och enkelt kan använda. Den här konsumentorienterade principen, där vi samlar in feedback och vidareutvecklar produkterna utifrån det, är vägledande för LG:s forsknings- och utvecklingsavdelning.


LG har en världsomspännande FoU-organisation som består av mer än 30 utvecklingscenter runt hela världen. För att nå sina högt ställda mål rekryterar LG Electronics konstant nya talanger. Genom den här strukturen kan företaget snabbt identifiera och utveckla nya innovationer säkerställa en tidig identifiering av framtida tillväxtområden. Företaget bygger också internationell FoU-kapacitet genom att skapa strategiska partnerskap med andra stora företag när det gäller standardisering och nya produkter. Genom detta är LG på väg att realisera sin vision: Top Global R&D.


Vill du veta mer om LG:s arbete med Forskning och Utveckling, välkommen att besöka vår globala webbsida.