Gå till Innehåll

Sekretess

LG Electronics arbetar för att skydda integriteten av alla besökare på www.lg.com/se och som ett led i detta arbete informerar vi om säkerheten. Rent generellt kan du som kund besöka LG Electronics webbplatser utan att behöva lämna ut någon personlig information. Mängden information som vi samlar in är beroende av den information som du överlämnar till oss. Läs vår integritetspolicy för mer information om hur vi använder och skyddar den information som du överlämnar till oss.

Genom att registrera och/eller begära information på denna webbplats ger du ditt medgivande för insamling, användning och överföring av din information i enlighet med villkoren i denna policy.

INFORMATION OM DIG SOM VI SAMLAR IN

När du besöker www.lg.com/se kan du blir ombedd att överlämna personlig information, inklusive namn och kontaktuppgifter. Vi kan även samla in information om hur du använder webbplatsen samt personlig information som du sänder till oss per e-post eller brev. LG Electronics kan även be dig delta i undersökningar som vi använder för marknadsföring, men du är inte förpliktad att svara.

ANVÄNDNING AV DINA UPPGIFTER

Vi använder och analyserar insamlad information för att kunna administrera, stödja, förbättra och utveckla vår verksamhet. I synnerhet kan vi använda dina uppgifter för att kontakta dig gällande dina synpunkter på våra produkter, tjänster, samt i marknadsföringssyften. Om du även har gett oss din tillåtelse kan vi dessutom använda dina uppgifter för att: (i) informera dig om produkter och tjänster från LG som kan vara av intresse för dig; (ii) informera dig om ändringar till dina produkter och tjänster; (iii) låta dig använda interaktiva funktioner på vår webbplats om du väljer att göra så. Vi kan kontakta dig per post, telefon, fax eller e-post. Om du inte vill blir kontaktad i fortsättningen ska du meddela oss.

ANVÄNDNING/LAGRING AV DINA UPPGIFTER

Informationen som du överlämnar till oss lagras på säkra servrar inom det europeiska ekonomiska området och är åtkomliga eller kan lämnas ut till vår personal utanför Norden, vårt moderbolag, våra dotterbolag och filialer, varav vissa finns utanför det europeiska ekonomiska området. Vi kan även överlämna behandlad information om användningen av webbplatsen till tredje part, men denna information kan inte användas för att identifiera dig.

Om du har fått (eller valt) ett lösenord som ger dig åtkomst till vissa delar av webbplatsen är det ditt ansvar att hålla lösenordet konfidentiellt. Vi ber dig därför att inte överlämna lösenordet till någon annan.

Tyvärr är överföring av information via Internet inte helt säker. Trots att vi gör vårt yttersta för att skydda dina personliga uppgifter kan vi inte garantera säkerheten av de uppgifter som du lämnar via webbplatsen och all överföring sker därför på egen risk. När vi har mottagit dina uppgifter använder vi strikta procedurer och säkerhetsfunktioner för att förhindra obehörig åtkomst.

Om du har gett oss tillåtelse att använda dina uppgifter kan vi låta noggrant utvalda tredje parter, inklusive andra bolag i vår koncern, kontakta dig emellanåt gällande produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig. Du kan bli kontaktad per post, telefon, fax eller e-post. Om du i fortsättningen inte vill bli kontaktad av dessa företag ska du meddela oss.

Länder utanför det europeiska ekonomiska området har inte alltid lika starka dataskyddslagar. Vi vidtar dock alltid åtgärder för att säkerställa att informationen som används av tredje part sker i enlighet med denna policy. Vi kommer inte att vidareföra, sälja eller distribuera uppgifterna som du överlämnar till oss utan ditt medgivande, såvida inte lagen kräver det.

Om vår verksamhet ingår ett samarbete, säljs eller går samman med en annan verksamhetsenhet kan dina uppgifter överlåtas till våra nya företagspartners eller ägare.

IP-ADDRESS OCH COOKIES

Vi kan komma att samla information om din dator, inklusive IP-adress, operativsystem och webbläsartyp för administrativa syften och för att rapportera bearbetad information i marknadsföringssyften. Dessa är statistiska data om din webbläsare och användningsmönster och identifierar inte dig personligen.

Cookies är datafiler som lagras på din dator. Såvida du inte har avböjt användning av cookies när du överlämnar dina uppgifter till oss, kommer vårt system att skicka cookies till din dator när du loggar in på webbplatsen. Cookies gör det enklare att logga in och använda webbplatsen vid framtida besök. Vi använder dem också för att övervaka trafiken på webbplatsen och anpassa webbplatsens innehåll för dig. Du kan stänga av användningen av cookies i din webbläsare, men då kommer du inte att kunna använda vissa funktioner på webbplatsen.

 

 

SÄKERHET OCH DATALAGRING

Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter från obehörig användning och olaglig hantering, oavsiktlig förlust, förstörelse och skador. Vi behåller dina uppgifter under en rimlig period eller så länge som lagen kräver.

Emellanåt kan webbplatsen innehålla länkar till andra webbplatser. Om du väljer att besöka dessa webbplatser gäller webbplatsernas integritetspolicyn.

ÅTKOMST OCH UPPDATERING

Du har rätt att se alla uppgifter om dig som finns lagrade hos oss och du kan be oss att göra eventuella ändringar för att informationen ska vara aktuell. Om du vill göra det ska du kontakta oss.

ÄNDRINGAR I VÅR INTEGRITETSSPOLICY

Alla framtida ändringar i vår integritetspolicy publiceras på webbplatsen, samt vid behov via e-post.

KONTAKT

Alla kommentarer, frågor och önskemål gällande vår användning av dina uppgifter välkomnas och ska adresseras till Webmaster

LG Electronics Nordic AB
Esbogatan 18 Akalla
P.O. Box 83 SE-164 94 Kista

stäng