ข้ามไปที่เนื้อหา

Application Process

บริษัทแอลจีมีเครื่องมือในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากรตามหลักสากลนิยม

ความแตกต่างของกระบวนการจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของนายจ้างในแต่ละประเทศ เช่น เรื่องของตลาดแรงงาน, กฎหมายแรงงาน และกฎเกณฑ์ต่างที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้าง

ในบางประเทศมีการเพิ่มเติมเรื่องของการทดสอบทัศนคติและความถนัดทางสายงาน