ข้ามไปที่เนื้อหา

Why LG?

Why LG?

บริษัทแอลจีพร้อมสนับสนุน การเติบโตบนพื้นฐานของความสามารถ การทำงานที่มุ่งมั่น และความสำเร็จที่โดดเด่น ด้วยรางวัลที่ดีเยี่ยม สำหรับบุคคลดังกล่าว

Why Join LG?

Why Join LG?

We offer the "Right People" great opportunities for growth and sure rewards for exceptional performance..

Benefits

Benefits

พนักงานแอลจีทุกคนจะได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่ทัดเทียมกับบริษัทคู่แข่ง และยังมั่นใจได้ว่าจะมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานและชีวิตส่วนตัว

The Right People

The Right People

เรามองหาบุคลากรที่มุ่งมั่นและกระตือรือร้นที่มากด้วยทักษะและความชำนาญในสายงานด้วยมาตราฐานสูงสุด. “The Right People” คือผู้ที่มีความเชียวชาญ และพร้อมที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในระดับสากล

ปิด