ใช้ smart phone บนจอขนาดใหญ่

600ANSI Minibeam

PW600G

  • 600ANSI
  • LED ของ แอลจี ใช้ได้กว่า 30,000ชั่วโมง
  • ใช้ smart phone บนจอขนาดใหญ่
  • Auto keystone

ขยาย
ขยาย
ขยาย
ขยาย
ขยาย
ขยาย
ขยาย
ขยาย
ขยาย
คุณลักษณะ การออกแบบ และข้อมูลจำเพาะ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดูล่าสุด

ปิด