2 รูปแบบกับพื้นผิวการป้องกันแบบเจลลี่ของ

800ANSI Minibeam

PW800G

  • 800ANSI
  • LED ของ แอลจี ใช้ได้กว่า 30,000ชั่วโมง
  • 2 รูปแบบกับพื้นผิวการป้องกันแบบเจลลี่ของ
  • แบ่งปันภาพด้วยสัญญาณ wireless ไปยังอุปกรณ์ต่างๆ

ขยาย
ขยาย
ขยาย
ขยาย
ขยาย
ขยาย
ขยาย
คุณลักษณะ การออกแบบ และข้อมูลจำเพาะ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดูล่าสุด

ปิด