แบ่งปันภาพด้วยสัญญาณ wireless ไปยังอุปกรณ์ต่างๆ

100ANSI Minibeam Nano

PV150G

  • 100ANSI
  • แบตเตอรี่ในตัวเครื่อง สามารถใช้ได้ถึง 2 ชั่วโมง
  • LED ของ แอลจี ใช้ได้กว่า 30,000ชั่วโมง
  • แบ่งปันภาพด้วยสัญญาณ wireless ไปยังอุปกรณ์ต่างๆ

ขยาย
ขยาย
ขยาย
ขยาย
ขยาย
ขยาย
ขยาย
ขยาย
ขยาย
ขยาย

100ANSI Minibeam Nano

PV150G

กลับด้านบน

ดูล่าสุด

ปิด