ข้ามไปที่เนื้อหา

Overview

Overview

ที่แอลจี เราเชื่อว่านวัตกรรมทางเทคโนโลยีเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จในท้องตลาด เราได้ก่อตั้งในปีค.ศ 1958 เราได้เป็นผู้นำในการนำผลิตภัณฑ์ดิจิตอลที่ล้ำหน้าและเทคโนโลยีประยุกต์มาสู่ลูกค้าของเรา ด้วยพันธะสัญญาของเราต่อนวัตกรรมและนโยบายทางธุรกิจที่แน่วแน่ในการเป็นผู้นำของโลกในด้านเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า

Brand Identity

Brand Identity

เอกลักษณ์ของตราสินค้าแอลจีเน้นในการแสดงออกของตนเองและคำมั่นสัญญาต่อความพึงพอใจของลูกค้า

History

History

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 1958, แอลจีอีเลคโทรนิคส์เป็นผู้นำในยุคของดิจิตอลที่ล้ำหน้า

Global Operations

Global Operations

แอลจี อีเลคโทรนิคส์ได้มีบทบาทที่มีพลังในตลาดโลกด้วยนโยบายที่แน่วแน่ในการทำธุรกิจทั่วโลก

ปิด