ข้ามไปที่เนื้อหา

Brand Identity

แอลจี เป็นแบรนด์ที่แสดงถึงความเป็นอัจฉริยะ สโลแกน “Life’s Good” และโลโก้ที่มีภาพลักษณ์แสดงถึงความ ก้าวล้ำสู่อนาคตนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นแบรนด์แอลจีได้อย่างชัดเจนความเป็นแบรนด์ระดับโลก, การนำไปสู่อนาคต, พลังงาน, ความเป็นมนุษย์ และเทคโนโลยี คือรากฐานสำคัญของแอลจี ตัวอักษรแอล และจี ในรูปแบบตัวพิมพ์ใหญ่ได้รับการออกแบบให้อยู่ในวงกลม เพื่อตอกย้ำสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญมากที่สุด ซึ่งก็คือตัวบุคคลนั่นเอง สัญลักษณ์นี้เปรียบเสมือนการสร้างความสัมพันธ์อันยั่งยืน และมอบความพึงพอใจอันสูงสุดให้แก่ลูกค้าของเรา อักษรแอล และจี ในวงกลมนั้นเป็นสัญลักษณ์ของโลกของเรา อนาคต เยาวชน มนุษยชาติ และเทคโนโลยี โดยปรัชญาของเรานั้นมีพื้นฐานมาจากมนุษยชาติ

นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของแอลจีในการรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิดกับลูกค้าของแอลจีทั่วโลก โดยในสัญลักษณ์นี้มีองค์ประกอบสองอย่างคือ โลโก้ของแอลจีสีเทาซึ่งเป็นโทนสีเฉพาะของแอลจี และสัญลักษณ์หน้าคนที่ใช้สีแดงซึ่งเป็นเฉดสีเฉพาะของแอลจี โดยสีแดงซึ่งเป็นสีหลักนั้นบ่งบอกถึงความเป็นมิตร และความมุ่งมั่นของแอลจีในการนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุด ดังนั้น ลักษณะหรือสีของสัญลักษณ์แอลจีนี้จึงไม่เคยมีการปรับเปลี่ยน โลโก้ของเรานั้นเป็นภาพที่แสดงถึงอารมณ์ ความรู้สึกที่แสดงถึงความเป็นแบรนด์แอลจี ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพและความประณีตบรรจงซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา โลโก้แอลจีนั้นจึงดูเรียบง่าย หากแต่แฝงไว้ด้วยความทันสมัยและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว การใช้โลโก้ในการสื่อสารอย่างมีความเหมาะสมและถูกต้องจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง

โลโก้แอลจีเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทในด้านชื่อเสียงที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและแพร่หลาย ดังนั้น หากมีใช้โลโก้ในลักษณะอื่นๆ อาจส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเป็นแบรนด์ของแอลจี อีเลคทรอนิคส์ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท ซึ่งปัจจุบันนี้ เรามีโลโก้ 2 รูปแบบ คือโลโก้ขององค์กร และโลโก้ในรูปแบบ 3 มิติซึ่งยังคงความเป็นเอกลักษณ์และความมั่นคงของแบรนด์ไว้เช่นเดิม ในขณะที่สอดคล้องกับจุดยืนใหม่ของแอลจี และช่วยสื่อให้เห็นถึงคุณสมบัติของความเป็นแบรนด์แอลจีได้ชัดเจน

LG LOGO

เครื่องหมายสัญลักษณ์ ตัวอักษร "L“ และ "G" ในวงกลมเป็นเครื่องหมายแห่งโลก อนาคต หนุ่มสาว มนุษยชาติ และเทคโนโลยี ปรัชญาของเรามีพื้นฐานอยู่บนมนุษยชาติ นอกจากนี้เครื่องหมายสัญลักษณ์นี้ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของแอลจีในการที่จะรักษาความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับลูกค้าของเราที่มีอยู่ทั่วโลก โลโก้ประกอบด้วยสองส่วน นั่นคือรูปแบบตัวอักษร "L" และ "G" ซึ่งมีสีเทาตามแบบฉบับของแอลจีเอง และสัญลักษณ์ใบหน้าซึ่งเป็นสีแดงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแอลจี สีแดงซึ่งเป็นสีหลักนั้นแสดงให้ถึงมิตรจิตของเรา และยังให้ความรู้สึกประทับใจที่แรงกล้ากับพันธสัญญาของแอลจีได้เป็นอย่างดี ดังนั้นรูปทรงหรือสีของเครื่องหมายสัญลักษณ์นี้จะต้องไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

โลโก้ในรูปแบบ 3 มิติตัวล่าสุดยังคงรักษารูปแบบและความถูกต้องของ Corporate Logo แบบเดิมไว้ แต่มีการจัดวางตำแหน่งใหม่เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น

การออกแบบ

วงกลมเป็นเครื่องหมายแห่งโลก ภาพใบหน้ายิ้มเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมิตรและการเข้าถึงง่าย โดยรวมแล้วสัญลักษณ์โลโก้ของแอลจีจะหมายความรวมถึงโลก อนาคต หนุ่มสาว มนุษยชาติ และเทคโนโลยี

ตา

มุ่งเน้นที่เป้าหมาย โฟกัสและความมั่นใจ

พื้นที่ว่างด้านขวาบน

พื้นที่ว่างแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการปรับเปลี่ยน

สี

สีแดงซึ่งเป็นสีหลัก เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมิตร และยังให้ความรู้สึกของความมุ่งมั่นต่อพันธสัญญาได้เป็นอย่างดี ส่วนสีเทาแสดงออกถึงเทคโนโลยีและความน่าเชื่อถือ