แต่งตั้งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล (CHRO) ของแอลจี อีเลคทรอนิคส์ คนใหม่

  • อัพเดท
  • 13/05/2010

ปีเตอร์ เอ. สติคเลอร์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล


ปีเตอร์ เอ. สติคเลอร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล (CHRO) ของแอลจี อีเลคทรอนิคส์ มีผลตั้งแต่วันที่          8 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมา การแต่งตั้งตำแหน่งดังกล่าวเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การบริหารแบบโลกาภิวัฒน์ของแอลจี มร. สติคเลอร์ ได้นำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในธุรกิจอันหลากหลายตลอดระยะเวลากว่า 35 ปี มาสู่แอลจี โดยเขาเคยทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมรถยนต์ เทคโนโลยีอุบัติใหม่ และสินค้าอีเลคทรอนิคส์ ซึ่งเขายังได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำด้านทรัพยากรบุคคล และมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในด้านการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จในระดับโลก

ในช่วงระยะเวลา 27 ปีที่บริหารงานอยู่ในบริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ มร. สติคเลอร์ ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารอาวุโสหลากหลายตำแหน่ง รวมถึงผู้อำนวยการด้านพัฒนาศักยภาพองค์กร                      รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคลและประธานบริหารทรัพยากรบุคคลของ                  วิสทีออน ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ (บริษัทในเครือของฟอร์ดที่มีพนักงานมากกว่า 77,000 คน ด้วยรายได้ถึง 19,000 ล้านเหรียญสหรัฐ) เขายังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้แก่กลุ่มธุรกิจสำหรับผู้บริโภคของฟอร์ดในอเมริกาเหนือ (ด้วยจำนวนพนักงานมากกว่า 100,000 คน และรายได้ประมาณแสนล้านเหรียญสหรัฐ) และยังเป็นผู้อำนวยการด้านพนักงานสัมพันธ์ให้แก่ฟอร์ด ในญี่ปุ่น ในช่วงเวลาที่ฟอร์ดลงทุนในตลาดญี่ปุ่น ซึ่งส่งผลให้เขาได้อาศัยในญี่ปุ่น และเดินทางไปยังประเทศต่างๆ ในเอเชีย

ตลอดระยะเวลาอันยาวนานของการบริหารงานที่ฟอร์ด ความเชี่ยวชาญของ มร. สติคเลอร์ เป็นการให้ความสำคัญต่อการยกระดับภาวะความเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง การพัฒนากระบวนการ/ระบบการเสริมสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพสูง และการปรับแนวคิด “B2E” มาใช้ในการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจและพนักงาน ด้วยบทบาทความเป็นผู้นำด้านพนักงานสัมพันธ์ภายในโรงงาน ฝ่ายต่างๆ และระดับชาติ ในตลาดต่างๆ รวมถึงสหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก ยุโรป และอเมริกาใต้ มร. สติคเลอร์ มีบทบาทที่สำคัญต่อการสร้างความสำเร็จทั้งด้านการปฏิบัติการและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและสหภาพแรงงาน       

หลังจากการทำงานที่ฟอร์ด มร. สติคเลอร์ ได้ก้าวเข้าสู่สายงานด้านเทคโนโลยีอุบัติใหม่ โดย ในปี พ.ศ. 2546 เขาได้ย้ายไปยังแคนาดาเพื่อเข้าร่วมงานกับบัลลาร์ด พาวเวอร์ ซิสเต็มส์ อิงค์ หนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีพลังงานเชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะ ในฐานะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล และประธานบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมถึงสมาชิกฝ่ายบริหารด้วย ธุรกิจของบัลลาร์ดเน้นการค้าขายเทคโนโลยีดังกล่าวให้แก่อุตสาหกรรม      ยานยนต์ อุปกรณ์อุตสาหกรรม พลังงานเชื้อเพลิงสำรอง และอุปกรณ์ร่วมในการผลิตพลังงาน มร. สติคเลอร์ ยังได้แสดงถึงความเป็นผู้นำในการพัฒนาความสามารถของพนักงานเพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามแผนงานบริหารด้านกลยุทธ์ธุรกิจ รวมถึงการยกระดับกระบวนการบริหารจัดการ การกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วม และการปรับปรุงระบบผลตอบแทนให้แก่พนักงาน 

ในปี พ.ศ. 2551 มร. สติคเลอร์ได้ย้ายเข้าสู่วงการเครื่องใช้ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดยเข้าร่วมงานกับ AZ Electronic Materials ในฐานะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลระดับโลก และประธานบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมอีเลคทรอนิคส์กำลังเข้าสู่ความเป็นผู้นำแห่งโลกธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์

มร. สติคเลอร์ ถือสัญชาติสหรัฐ โดยสำเร็จการศีกษาปริญญาโทด้านอุตสาหกรรมและแรงงานสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐมิชิแกน และปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสังคมวิทยาจากมหาวิทยาลัยเซนต์ จอห์น ป้จจุบัน มร.สติคเลอร์ และภรรยาพำนักอยู่ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ในขณะที่ลูกชายทั้งสอง นิคและเบน ใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกา