ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการรักษาความปลอดภัยข้อมูล
เรา บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด มีนโยบายในการให้ความเคารพและปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้เพื่อทำความเข้าใจกับวิธีที่เราใช้และปกป้องข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับเรา
ถ้าท่านไม่เห็นด้วยโปรดยุติการใช้งานของท่านในเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร
ข้อมูลส่วนบุคคลคือ ข้อมูลใดๆ ที่บ่งบอกความเป็นท่าน ตัวอย่างเช่น ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลแอดเดรส

แหล่งข้อมูล และ จุดประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
แหล่งข้อมูลหลักสำหรับ บริษัท ในการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ามาจาก จากผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
หรือผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการของ บริษัท เพื่อที่บริษัทฯ จะได้สามารถ:

  • ให้ความช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าของ บริษัท
  • ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใหม่ๆของ บริษัท
  • เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม หรือการแข่งขันที่บริษัทจัดขึ้น
  • เพื่อการทำสถิติต่างๆ และ การปรับปรุงการให้บริการในอนาคต
  • ติดต่อท่านเพื่อขอสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการของ บริษัท

และหากท่านต้องการ เราก็สามารถใช้ข้อมูลของท่านในการแจ้งข้อมูลของสินค้าและบริการ
หรือข้อเสนอพิเศษที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับท่านให้ทราบเป็นระยะ บริษัทฯ ยังอาจจะขอเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากธุรกรรมต่างๆ ที่ท่านได้กระทำไว้กับเราโดยตรงโดยผ่านทางศูนย์ติดต่อของเรา, ศูนย์บริการลูกค้า, เว็บไซต์และเมื่อบริษัทฯ จะขอเก็บข้อมูลจากทางนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบเสมอว่าจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ทำอะไร อย่างไร และกับใคร

การเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สาม
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจเปิดเผยให้บุคคลภายนอกทราบได้เฉพาะในกรณีพิเศษตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่กำหนด

การดูแลข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท จะดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างดีตลอดเวลา ให้ปลอดภัยจากการใช้ การเปิดเผย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาต บริษัท ฝึกอบรมให้พนักงานทุกคนรับรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของตน ซึ่งจะมีผลต่อการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ เป็นอย่างดี มีเพียงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ในการรับรู้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ และสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ในขอบเขตหน้าที่ตามความรับผิดชอบเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกจำหน่ายไปยังองค์กรอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง และ บริษัท จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับองค์กรอื่นใด เว้นแต่หน่วยงานหรือตัวแทนของบริษัทที่ได้รับมอบหมายเพื่อการบริการ หรือจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อประโยชน์แก่ลูกค้าเท่านั้น

การใช้ Cookies
บริษัท ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า cookies เพื่อทำให้การออนไลน์ของท่านเป็นเรื่องสะดวกสบายยิ่งขึ้น การใช้เทคโนโลยี cookies นี้ได้ถือเป็นมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ต และท่านยังจะพบ cookies นี้ได้แทบทุกเว็บไซต์ใหญ่ๆ ที่ได้รับความนิยมทั่วไป cookies คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บอยู่ในเว็บบราวเซอร์ของระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน ซึ่งจะทำให้เซิร์ฟเวอร์จำคอมพิวเตอร์ได้เมื่อกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง
ท่านอาจจะตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อยอมรับคุกกี้ทั้งหมด ไม่ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด หรือแจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้ เบราว์เซอร์แต่ละคนจะแตกต่างกันเพื่อตรวจสอบที่"Help"; เมนูของเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ของท่าน
อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าเว็บไซต์ถูกออกแบบให้ทำงานโดยใช้คุกกี้และปิดการใช้งานใด ๆ ของคุกกี้อาจมีผลต่อการใช้งานของท่านในเว็บไซต์

ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จะพยายามรักษาสภาพความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เชื่อมั่นในความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้แจ้งไว้ทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัท ขอความกรุณาท่านช่วยติดต่อกลับมาแจ้งในกรณีที่พบว่าข้อมูลที่บริษัทฯ มีไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง หรือต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใดๆ ท่านสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดด้านล่าง
อีเมล์ : support.lgeth@lge.com
หรือ บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
75/81 อาคารริชมอนด์ ชั้น 22 สุขุมวิท 26 คลองตัน กรุงเทพฯ 10110

การเปลี่ยนแปลงที่มีต่อนโยบายการรักษาความลับของข้อมูล
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ข้อมูลล่าสุดของนโยบายฯ มีให้ตรวจสอบตลอดเวลาที่ www.lg.com/th

Privacy

LG Electronics is committed to protecting your privacy on the Internet. We believe that it is important for you to know what we do with your personal information. When it comes to consumer data collected electronically, LG Electronics will provide notice, choice, access and security in ways described below. In general, you, as our customer, can visit LG Electronics on the World Wide Web without having to reveal any personal information that you do not want to disclose.

Our web servers collect domain names and not the e-mail addresses. This information may be aggregated on a "no names" basis just to measure the number of visits, average time spent on the site, or pages viewed. Our web servers also seek (as many Web sites do) to place a "cookie" (a small data file) on your computer's hard drive which allows the server to recognize the computer when it visits again. This helps track statistical information about navigation through our site. This cookie is not used to obtain your name or any personal data, and the information that is tracked is used only for internal purposes, such as to improve site navigation. LG Electronics uses these data to measure the usage of, and improve the content of our sites.

In an effort to make your visit both efficient and safe, all transfers of personal information via this site meet LG Electronics's rigorous Internet security standards.

Occasionally, our site may contain electronic links to other sites. In case you choose to go to those sites, their own privacy policy and privacy preferences will apply.

If you feel that the LG Electronics Web site (http://www.lg.com/th) is not abiding by its posted privacy policy, contact the webmaster

ปิด