ข้ามไปที่เนื้อหา

บริการ

ยินดีต้อนรับสู่บริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของแอลจี

บริการคู่มือข้อมูลการใช้งาน อะไหล่และการแจ้งซ่อม การอัฟเดตซอฟแวร์ และ ข้อมูลการรับประกันผลิตภัณฑ์

ช่วยเหลือและการแก้ปัญหา

ค้นหาอย่างรวดเร็ว

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

บริการโทรศัพท์มือถือ

บริการด้านโทรศัพท์มือถือ

sub categories

ลงทะเบียน ผลิตภัณฑ์

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์เพื่อสิทธิ์ประโยชน์ในการรับข้อมูลข่าวสารในอนาคต

ลงทะเบียน

แจ้งซ่อม/ตรวจสอบสถานะการซ่อม

สามารถแจ้งซ่อมผลิตภัณฑ์ได้ทั่งในระยะการรับประกัน และหมดอายุรับประกัน สามารถตรวจสอบเงื่อนไขได้จากข้อมูลการรับประกัน

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

Email สอบถามปัญหาต่างๆของผลิตภัณฑ์ ไปยังผู้ดูแล
โทรศัพท์ 02-8785757
1800545454
ศูนย์บริการแอลจี