Skip to Contents
ปิด

Chat & Email

สอบถามข้อมูลหรือคำถามได้อย่างสะดวกสบายโดยผ่านทางอีเมลหรือการสนทนาทางออนไลน์

LG Support อาจจะโทรติดต่อ, แชทหรือส่งอีเมลออกไป

  • อีเมล

    มีปัญหาในการติดต่อกับ LG Support ?

    ส่งข้อความถึงเรา ทางเราจะเร่งดำเนินการตอบกลับอีเมลถึงคุณภายใน 24 ชั่วโมง

    ส่งข้อความ