Skip to Contents
ปิด

Chat & Email

สอบถามข้อมูลได้อย่างสะดวกสบายโดยผ่านทางอีเมลหรือการสนทนาออนไลน์

LG Support อาจจะติดต่อท่านเพื่ออธิบายหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • Live Chat

  ลูกค้าสามารถพูดคุยกับพนักงานของเราได้ทันที ตามวันเวลาดังต่อไปนี้

  จันทร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่ 8:00 ถึง 18:00 ตามเวลามาตรฐาน GMT
  (ยกเว้นวันหยุดปีใหม่ และ สงกรานต์)


  *บริษัทฯ ต้องขออภัยหากทำการติดต่อล่าช้าอันเนื่องจากปริมาณข้อความที่เข้ามาหนาแน่นบางช่วงเวลา

  เริ่มต้นสนทนา

 • อีเมล

  มีปัญหาในการติดต่อกับ LG Support ?

  ส่งข้อความถึงเรา ทางเราจะเร่งดำเนินการตอบกลับอีเมลถึงคุณภายใน 24 ชั่วโมง

  ส่งข้อความ