Skip to Contents
ปิด

LG Mobile Phone Support

ต้องการหาข้อมูลสินค้าหรือบริการเพิ่มเติม ? โปรดใส่keywordsเพื่อค้นหาได้ที่นี่

เลือกหมวดหมู่สินค้าหรือใส่ keywordsในการค้นหาข้อมูลที่คุณกำลังค้นหาอยู่

ค้นหา
เลือกหัวข้อที่คุณต้องการ
ล้มเหลว
การจับคู่สำหรับ

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

  • การแก้ไขปัญหา
  • โทรศัพท์มือถือ
  02/12/2015
  การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ WiFi
  • การแก้ไขปัญหา
  • โทรศัพท์มือถือ
  06/29/2015
  Error pop up เตือนหน่วยความจำเต็ม
  • การแก้ไขปัญหา
  • โทรศัพท์มือถือ
  06/22/2015
  โทรศัพท์มือถือดับเอง
  • การแก้ไขปัญหา
  • โทรศัพท์มือถือ
  08/22/2014
  E510f_ลืมรูปแบบ หรือ PIN ในการปลดล็อคหน้าจอ
  • การดำเนินการ
  • โทรศัพท์มือถือ
  09/28/2015
  จะอัพเกรดโทรศัพท์ผ่าน PC ได้อย่างไร?
  • การดำเนินการ
  • โทรศัพท์มือถือ
  07/21/2015
  [G3] การล็อคและปลดล็อคหน้าจอ
  • การแก้ไขปัญหา
  • โทรศัพท์มือถือ
  06/30/2015
  โทรศัพท์รับสายเองอัตโนมัติเมื่อใช้หูฟังแบบมีสายหรือหูฟังบลูทูธ
  • การแก้ไขปัญหา
  • โทรศัพท์มือถือ
  07/02/2015
  จะทำอย่างไรเมื่อเครื่องมองไม่เห็น SD card
  • การแก้ไขปัญหา
  • โทรศัพท์มือถือ
  06/23/2015
  แบตเตอร์รี่หมดอย่างรวดเร็ว. ควรทำอย่างไร?
  • การติดตั้ง
  • โทรศัพท์มือถือ
  05/19/2015
  การใส่ซิมการ์ดและการ์ดหน่วยความจำของ LG G Tablet 8.0

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

  • การแก้ไขปัญหา
  • โทรศัพท์มือถือ
  02/12/2015
  การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ WiFi
  • การแก้ไขปัญหา
  • โทรศัพท์มือถือ
  06/29/2015
  Error pop up เตือนหน่วยความจำเต็ม
  • การแก้ไขปัญหา
  • โทรศัพท์มือถือ
  06/22/2015
  โทรศัพท์มือถือดับเอง
  • การแก้ไขปัญหา
  • โทรศัพท์มือถือ
  08/22/2014
  E510f_ลืมรูปแบบ หรือ PIN ในการปลดล็อคหน้าจอ
  • การดำเนินการ
  • โทรศัพท์มือถือ
  09/28/2015
  จะอัพเกรดโทรศัพท์ผ่าน PC ได้อย่างไร?
  • การดำเนินการ
  • โทรศัพท์มือถือ
  07/21/2015
  [G3] การล็อคและปลดล็อคหน้าจอ
  • การแก้ไขปัญหา
  • โทรศัพท์มือถือ
  06/30/2015
  โทรศัพท์รับสายเองอัตโนมัติเมื่อใช้หูฟังแบบมีสายหรือหูฟังบลูทูธ
  • การแก้ไขปัญหา
  • โทรศัพท์มือถือ
  07/02/2015
  จะทำอย่างไรเมื่อเครื่องมองไม่เห็น SD card
  • การแก้ไขปัญหา
  • โทรศัพท์มือถือ
  06/23/2015
  แบตเตอร์รี่หมดอย่างรวดเร็ว. ควรทำอย่างไร?
  • การติดตั้ง
  • โทรศัพท์มือถือ
  05/19/2015
  การใส่ซิมการ์ดและการ์ดหน่วยความจำของ LG G Tablet 8.0