Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[TV] จอไหม้ภายใน (Screen burn-in)

  • ปัญหาภาพ
  • ภาพเป็นรอยไหม้
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 08/22/2014

จอไหม้

 

Screen Burn-in

 

 

การหลีกเลี่ยงหน้าจอไหม้ 

 

เมื่อหน้าจอภาพไม่มีการเคลื่อนไหวของสัญญาณภาพสถานี หรือ โลโก้, คำบรรยาย, เมนูบนจอหน้า , ภาพวิดีโอเกมส์ หรือต่อสัญญาณภาพกับคอมพิวเตอร์ 

และจอภาพแสดงเป็นระยะเวลานาน  หน้าจออาจเกิดการไหม้ภายในอย่างถาวรได้

การับประกันสินค้า ไม่ได้คุมครองในกรณีหน้าจอไหม้ภายใน

อย่าให้การหน้าจอแสดงภาพโดยไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลานาน (มากกว่า สอง ชั่วโมง)

อย่าใช้การปรับอัตราส่วนภาพ 4:3  แล้วใช้งานเป็นระยะนาน  อาจทำให้หน้าจอไหม้บริเวณขอบเขตภาพเป็นสัดส่วน

ปรากฏการณ์นี้สามารถเกิดขึ้นได้ในแบนด์อื่น

หากสินค้าเกิดหน้าจอไหม้ภายใน มันไม่สามารถนำมาเปลี่ยนสินค้าใหม่ หรือทำคืนเงินได้

 

 

 

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500