Skip to Contents
ปิด

ค้นหาศูนย์บริการซ่อม

ศูนย์บริการ บจก.ซีเล็ค เซอร์วิส แอนด์ เซลส์ ได้ปิดทำการแล้ว(อยู่ในระหว่างปรับปรุงข้อมูล) ท่านสามารถค้นหาศูนย์บริการอื่นๆ ตามพื้นที่ใกล้บ้านท่านได้ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ศูนย์บริการซ่อมแอลจีนี้จะช่วยให้คำแนะนำเส้นทางกับลูกค้า นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถแชร์หน้านี้ไปยัง SNS และอีเมล์ได้

ร้านชาละวัน อิเล็กทรอนิกส์

เวลาทำการ
รายชื่อผู้ติดต่อ โทรศัพท์: 077-246052
แฟกซ์: 077-256110
ที่อยู่ 25/74 หมู่6 ถนนรอบเกาะ ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320 , SNI , , 84320
สินค้าที่สามารถซ่อมได้ TVs
ทิศทาง
B
25/74 หมู่6 ถนนรอบเกาะ ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320 , SNI , , 84320

แนะนำเส้นทาง