Skip to Contents
ปิด

ค้นหาศูนย์บริการซ่อม

ศูนย์บริการซ่อมแอลจีทีใกล้ที่สุดของคุณ

ศูนย์บริการซ่อมแอลจีนี้จะช่วยให้คำแนะนำเส้นทางกับลูกค้า นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถแชร์หน้านี้ไปยัง SNS และอีเมล์ได้

อ้น เทคโนโลยี เซอร์วิส

เวลาทำการ
รายชื่อผู้ติดต่อ โทรศัพท์: 037-314476
แฟกซ์: 037-314476
ที่อยู่ ข3-398/9 ถ.ชลประสิทธิ์ ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 , NYK , , 26000
สินค้าที่สามารถซ่อมได้ TVs, จอคอมพิวเตอร์, เครื่องซักผ้า, เครื่องดูดฝุ่น, เตาอบไมโครเวฟ
ทิศทาง
B
ข3-398/9 ถ.ชลประสิทธิ์ ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 , NYK , , 26000

แนะนำเส้นทาง