Skip to Contents
ปิด

ค้นหาศูนย์บริการซ่อม

ศูนย์บริการซ่อมแอลจีทีใกล้ที่สุดของคุณ

ศูนย์บริการซ่อมแอลจีนี้จะช่วยให้คำแนะนำเส้นทางกับลูกค้า นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถแชร์หน้านี้ไปยัง SNS และอีเมล์ได้

ซันอิเล็กทริก

เวลาทำการ
รายชื่อผู้ติดต่อ โทรศัพท์: 056-041200
แฟกซ์: 056-041200
ที่อยู่ 160/84 ถนนเติบศิริ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 , UTI , , 61000
สินค้าที่สามารถซ่อมได้ Home Air Conditioners, Home Entertainment, TVs, จอคอมพิวเตอร์, ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า, เครื่องดูดฝุ่น
ทิศทาง
B
160/84 ถนนเติบศิริ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000 , UTI , , 61000

แนะนำเส้นทาง