Skip to Contents
ปิด

การสนับสนุนสินค้า

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับสินค้าของคุณ

ตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับสินค้านี้

DCK593W
 • ทีวี-เครื่องเสียง-วีดีโอ
 • Home Entertainment
 • DCK593W

DCK593W

ถ้าคุณต้องการใช้บริการซ่อม , ยื่นขอใช้บริการออนไลน์ ขอรับบริการซ่อม

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

  • การดำเนินการ
  • Home Entertainment
  11/09/2016
  ทำอย่างไรในการตั้งระบบเสียงสัญญาณออก
  • การแก้ไขปัญหา
  • Home Entertainment
  11/09/2016
  หน้าจอแสดงผล LOCKED
  • การแก้ไขปัญหา
  • Home Entertainment, เครื่องเล่น-dvd
  11/09/2016
  มันแสดง [ตรวจสอบรหัสท้องถิ่น] บนหน้าจอ
  • การแก้ไขปัญหา
  • Home Entertainment
  11/09/2016
  มีคำว่า [LOCK, SAFE] ปรากฎที่หน้าจอ
  • การแก้ไขปัญหา
  • Home Entertainment
  11/09/2016
  เล่นได้แต่วีดีโอเท่านั้น