Skip to Contents
ปิด

การสนับสนุนสินค้า

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับสินค้าของคุณ

ตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับสินค้านี้

EW 25
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
 • เครื่องซักผ้า
 • EW 25

EW 25

ถ้าคุณต้องการใช้บริการซ่อม , ยื่นขอใช้บริการออนไลน์ ขอรับบริการซ่อม

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล


  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องซักผ้า
  07/03/2015
  ได้ยินเสียงผิดปกติหรือการสั่นสะเทือน?
  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องซักผ้า
  12/27/2017
  Video น้ำไหลออกมาจากประตูฝาหน้า
  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องซักผ้า
  08/16/2017
  [เครื่องซักผ้าฝาหน้า] การตรวจสอบสายไฟเข้าเครื่อง
  • งานซ่อม
  • เครื่องซักผ้า
  01/12/2017
  การแก้ไขเบื้องต้นอาการเครื่องขึ้น Error dE สำหรับเครื่องซักผ้าฝาหน้า LG
  • การดำเนินการ
  • เครื่องซักผ้า
  01/12/2017
  ใช้งานโปรแกรม Download Cycle ได้อย่างไร?

วิดีโอสาธิตการใช้งาน