Skip to Contents
ปิด

การสนับสนุนสินค้า

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับสินค้าของคุณ

ตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับสินค้านี้

GR-B207TLQ
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
 • ตู้เย็น
 • GR-B207TLQ

GR-B207TLQ

ถ้าคุณต้องการใช้บริการซ่อม , ยื่นขอใช้บริการออนไลน์ ขอรับบริการซ่อม

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

  • การแก้ไขปัญหา
  • ตู้เย็น
  12/19/2016
  #ความเย็นช่องแช่เย็นอ่อนแอ
  • การแก้ไขปัญหา
  • ตู้เย็น
  12/19/2016
  #ลูกค้ารู้สึกกระแสรั่วไหล
  • การแก้ไขปัญหา
  • ตู้เย็น
  11/10/2016
  #ประตูเปิดได้ง่าย
  • การแก้ไขปัญหา
  • ตู้เย็น
  11/10/2016
  #ประตูไม่ได้ระดับ