Skip to Contents
ปิด

การสนับสนุนสินค้า

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับสินค้าของคุณ

ตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับสินค้านี้

LP-XG12
 • ทีวี เครื่องเสียง
 • อุปกรณ์ทีวี
 • LP-XG12

LP-XG12

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล


  • การดำเนินการ
  • อุปกรณ์ทีวี
  11/09/2016
  จะทำอย่างไรถ้าคุณรู้สึกว่ามีกระแสไฟฟ้าที่ตัวเครื่อง
  • การแก้ไขปัญหา
  • อุปกรณ์ทีวี
  11/09/2016
  วิธีการแก้ไขเมื่อสีที่ผิดปกติ
  • การแก้ไขปัญหา
  • อุปกรณ์ทีวี
  11/09/2016
  หน้าจอที่ใช้ร่วมกัน แต่ภาพก็ไม่มีความชัดเจน
  • การแก้ไขปัญหา
  • อุปกรณ์ทีวี
  11/09/2016
  ทำการตรวจสอบ คีย์โทนอย่างไร ?
  • การแก้ไขปัญหา
  • อุปกรณ์ทีวี
  11/09/2016
  How to fix when partial or whole image is out of focus