Skip to Contents
ปิด

การสนับสนุนสินค้า

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับสินค้าของคุณ

ตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับสินค้านี้

MH6323DAR
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
 • เตาอบไมโครเวฟ
 • MH6323DAR

MH6323DAR

ถ้าคุณต้องการใช้บริการซ่อม , ยื่นขอใช้บริการออนไลน์ ขอรับบริการซ่อม

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

  • การแก้ไขปัญหา
  • เตาอบไมโครเวฟ
  12/19/2016
  #ปัญหาการทำอาหาร : ความร้อนมากเกินไป / ร้อนน้อยเกินไป
  • การแก้ไขปัญหา
  • เตาอบไมโครเวฟ
  12/19/2016
  #ปัญหาไฟฟ้า : ไม่มีไฟเข้า
  • การแก้ไขปัญหา
  • เตาอบไมโครเวฟ
  12/19/2016
  #ปัญหาการทำอาหาร : ละลายน้ำแข็งที่ไม่เหมาะสม
  • การแก้ไขปัญหา
  • เตาอบไมโครเวฟ
  12/19/2016
  #ปัญหาแผงควบคุม
  • การแก้ไขปัญหา
  • เตาอบไมโครเวฟ
  12/19/2016
  #เสียงรบกวน

วิดีโอสาธิตการใช้งาน