Skip to Contents
ปิด

การสนับสนุนสินค้า

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับสินค้าของคุณ

ตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับสินค้านี้

RT-42PX12X
 • ทีวี-เครื่องเสียง-วีดีโอ
 • TVs
 • RT-42PX12X

RT-42PX12X

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  11/10/2016
  การรับสัญญาณดิจิตอลไม่ชัด
  • การดำเนินการ
  • TVs
  11/10/2016
  ต้องการเชือมต่อ PC เข้ากับ ทีวี ผ่าน ระบบ WI-DI.
  • การดำเนินการ
  • TVs
  11/10/2016
  ต้องการเพิ่มช่องทำอย่างไร ?
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  11/10/2016
  การใช้งาน App ผ่านหน้าจอทีวี
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  11/10/2016
  เสียงดังเบา