Skip to Contents
ปิด

การสนับสนุนสินค้า

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับสินค้าของคุณ

ตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับสินค้านี้

VR63407LV
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
 • เครื่องดูดฝุ่น
 • VR63407LV

VR63407LV

ถ้าคุณต้องการใช้บริการซ่อม , ยื่นขอใช้บริการออนไลน์ ขอรับบริการซ่อม

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องดูดฝุ่น
  12/12/2014
  [หุ่นยนต์ทำความสะอาด] การเคลื่อนไหวผิดปกติเมื่อติดตั้งแผ่นซับ
  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องดูดฝุ่น
  12/12/2014
  [หุ่นยนต์ทำความสะอาด] เครื่องไม่สามารถไปเหนือขอบประตูได้เมื่อติดแผ่นซับที่แนบมา
  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องดูดฝุ่น
  12/11/2014
  [หุ่นยนต์ทำความสะอาด] การประกอบยาก. มีเสียงรบกวน หรือ สิ่งผิดปกติเกิดขึ้น
  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องดูดฝุ่น
  12/11/2014
  [หุ่นยนต์ทำความสะอาด] โปรดตรวจสอบล้อ ขวา/ซ้าย
  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องดูดฝุ่น
  12/11/2014
  [หุ่นยนต์ทำความสะอาด] เครื่องแสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวที่น่าอึดอัดใจ / ยังคงทำความสะอาดสถานที่เดียวกัน