[LG好禮加碼 好運加滿] 週週抽1688加油金 第一週中獎名單

  • 更新
  • 25/12/2013

[LG好禮加碼 好運加滿] 週週抽1688加油金 第一週中獎名單

恭喜下列50名LG愛用者,活動小組將會主動與你連絡後續得獎事宜!

有任何問題請打免付費活動專線0800-551-080查詢

(星期一至星期五,9:00~12:00, 13:30~18:00)。

1.         鍾O欽

09250508**

26.       杞O銓

09730653**

2.         謝O裡

09210095**

27.       吳O泉

09275627**

3.         潘O德

09380385**

28.       梁O輯

09378046**

4.         劉O穎

09219307**

29.       許O娟

09378653**

5.         江O樺

09370224**

30.       陳O霖

09225320**

6.         郭O明

09118990**

31.       李O岳

09281322**

7.         林O章

09335264**

32.       吳O芳

09865175**

8.         張O偉

09341609**

33.       張O政

09534152**

9.         盧O威

09287404**

34.       詹O喻

09311247**

10.       胡O昌

09605420**

35.       呂O昌

09356981**

11.       李O蒲

09336270**

36.       程O清

09756395**

12.       吳O學

09187740**

37.       樂O聖

09332481**

13.       王O華

09162612**

38.       李O融

09551639**

14.       李O葴

09803525**

39.       胡O勻

09192192**

15.       吳O維

09396648**

40.       徐O宏

09213316**

16.       林O梅

09878658**

41.       董O強

09885800**

17.       李O秝

09723058**

42.       薛O華

09611802**

18.       吳O君

09899553**

43.       劉O梅

09289950**

19.       朱O瓊

09210831**

44.       張O昇

09321288**

20.       呂O婷

09263350**

45.       洪O玲

09319926**

21.       黃O娟

09213077**

46.       陳O宏

09882592**

22.       瞿O恩

09535857**

47.       林O君

09103191**

23.       余O韋

09231000**

48.       謝O惠

09532183**

24.       丘O玄

09583307**

49.       張O瑞

09803653**

25.       陳O豪

09783753**

50.       張O詒

09332990**