TÌM KIẾM CÔNG VIỆC

Kết quả từ1 tới 10 của 19 1 2
Ngày đăng Vị trí Thời gian
10/12/2013 Nhân viên phòng nghiên cứu và phát triển (R&D staff) 10/12/2013 ~ 31/01/2014
10/12/2013 Trợ Lý Phòng R&D (R&D Assistant) 10/12/2013 ~ 31/12/2013
10/12/2013 Trưởng Phòng R&D (R&D Manager) 10/12/2013 ~ 31/01/2014
10/12/2013 Trợ Lý Phòng Vật Tư (Material Assistant) 10/12/2013 ~ 31/01/2014
10/12/2013 Trưởng Bộ Phận Sản Xuất (Manufacturing Chief Supervisor). 10/12/2013 ~ 31/01/2014
10/12/2013 Nhân Viên Phòng Sản Xuất (Production Staff) 10/12/2013 ~ 31/01/2014
10/12/2013 Trợ Lý Phòng Sản Xuất (Manufacturing Assistant) 10/12/2013 ~ 31/01/2014
10/12/2013 Giám đốc sản xuất (Production Director) 10/12/2013 ~ 31/01/2014
10/12/2013 Nhân Viên Phòng Mua Hàng (Purchasing Staff) 10/12/2013 ~ 31/01/2014
10/12/2013 Trợ Lý Phòng Quản Lý Chất Lượng (QA Assistant) 10/12/2013 ~ 31/01/2014
đóng