Global Operations

Hiện nay LG có 120 chi nhánh với 93.000 cán bộ, nhân viên trên toàn thế giới.

Để tìm kiếm văn phòng của LG Electronics bạn hãy nhấp vào khu vực có liên quan trên bản đồ dưới đây. Nếu dữ liệu không xuất hiện khi bạn đã chọn khu vực cần chọn, hãy nhấp chuột vào mục Hỏi đáp.

đóng