PHÁP LÝ

Người sử dụng Trang web này có thể tải về hoặc in một hoặc tất cả những tài liệu có trên Trang web để sử dụng vì mục đích cá nhân hoặc phi thương mại, với điều kiện không được sửa đổi hoặc thay đổi tài liệu theo bất cứ cách nào, không được xóa, thay đổi bất cứ thông báo về bản quyền, thương hiệu. Toàn bộ tài liệu trên Trang web này được cung cấp chỉ với mục đích hợp pháp. Không một thông tin nào trên Trang web này được phép sao chép, phân phối, hoặc truyền tải để phục vụ mục đích thương mại mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam. Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam có toàn quyền sở hữu và các quyền sở hữu trí tuệ đối với các tài liệu tải từ Trang web này.

Thông tin gửi về Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam

Trang web của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam không muốn nhận thông tin bí mật hoặc cá nhân từ bạn thông qua Trang web của chúng tôi. Xin lưu ý là bất cứ thông tin hoặc tài liệu nào gửi đến Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam sẽ không được xem là bí mật. Bằng cách gửi Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam thông tin hoặc tài liệu, là bạn đã cho phép Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam; công ty mẹ, công ty con và các chi nhánh theo xác định tại Khoản 15, Điều 4 của Luật Doanh Nghiệp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, các quyền không hạn chế, không hủy ngang sử dụng tài liệu, thông tin đó, và bạn cũng đồng ý rằng Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam được tùy ý sử dụng bất cứ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật nào mà bạn gửi cho chúng tôi.

Trách nhiệm pháp lý

Thông tin trên Trang web này có thể chứa sai sót kỹ thuật, lỗi in. Thông tin có thể bị thay đổi và cập nhật mà không thông báo. Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam có thể cải tiến và thay đổi về sản phẩm và chương trình mô tả trong thông tin này bất cứ khi nào mà không có thông báo. Các đường link trong khu vực này sẽ thoát ra khỏi Trang web của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Các đường link trong khu vực này sẽ dẫn khỏi Trang web của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam (www.lg.com/vn). Các Trang web được kết nối không thuộc phạm vi quản lý của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam. Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam không chịu trách nhiệm về nội dung của bất cứ trang web nào được kết nối, hoặc bất cứ thay đổi nào hoặc cập nhật nào trên các Trang web này. Kết luận về bất cứ đường link nào không hàm chứa sự xác nhận của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam về Trang web này.

Từ chối quyền lợi

Các tài liệu trên Trang web cuả Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam có thể có sai sót và các lỗi in. Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam không bảo đảm về tính chính xác và đầy đủ của các tài liệu hoặc độ tin cậy của các tư vấn, ý kiến, tuyên bố hay thông tin hiển thị hoặc phân phối thông qua Trang web của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam. Bạn phải tự chịu rủi ro về độ tin cậy của những ý kiến, lời khuyên, tuyên bố, bản ghi nhớ, hoặc thông tin trên trang web đó. Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam với sự xem xét cẩn thận có quyền hiệu chỉnh hoặc loại bỏ bất cứ phần nào trên Trang web này mà không cần thông báo. Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam có thể thực hiện các thay đổi khác trên Trang web, các tài liệu và sản phẩm, các chương trình và dịch vụ được mô tả trong Trang web của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam bất cứ khi nào mà không cần thông báo.
Tài liệu trên Trang web của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam, và phần mềm sẵn có trên Trang web của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam được cung cấp "As Is" mà không có đại diện hoặc bảo hành, một cách trực tiếp hay ngụ ý, dưới bất cứ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn các bảo hành về khả năng bán hàng, không xâm phạm, hoặc sự phù hợp với một mục đích cụ thể nào.

Thông báo nhận biết khách hàng

Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam đã nhận biết được một số e-mail xấu được gửi đến từ các bên thứ ba không được phép với mục đích lừa đảo công chúng để thực hiện các xúc tiến liên tiếp. Ví dụ như các e-mail khẩn nài yêu cầu người nhận phải quyên góp từ thiện, trúng thưởng sổ số, hoặc các đề xuất về lao động. Chúng tôi xác nhận rằng không một e-mail nào có trên là của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam một cách chính thức và chúng tôi cũng không chấp nhận bất cứ liên đới hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh từ các e-mail loại này. Do đó chúng tôi khuyến cáo những người nhận được e-mail kiểu này kiềm chế không hồi âm và không cung cấp các thông tin cá nhân.

Liên hệ:

Mọi thắc mắc về quyền riêng tư và Luật đề nghị liên hệ với bộ phần pháp chế của công ty như dưới đây:
Phòng Pháp Chế - Công ty Điện Tử LG Electronics Việt Nam.
Tầng 35, Tháp Keangnam Hanoi Lanmark Tower, tòa 70 tầng, Lô E6, Đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: 04-39345110
Số Fax: 04-39345118