Thích 40
Thích 155
Thích 30
OLYMPIA CHO HỌC SINH THCS 2012/2013 - Bình Dương - Đồng Nai - Vĩnh Long
Lượt xem 3
share popup open
OLYMPIA CHO HỌC SINH THCS 2012/2013 - Chung kết miền Trung
Lượt xem 5
share popup open
OLYMPIA CHO HỌC SINH THCS 2012/2013 - Khánh Hòa - Bình Định - Lầm Đồng
Lượt xem 7
share popup open
OLYMPIA CHO HỌC SINH THCS 2012/2013 - Đà Nẵng - Quảng Nam - Huế
Lượt xem 4
share popup open
OLYMPIA CHO HỌC SINH THCS 2012/2013 - Chung kết miền Bắc
Lượt xem 4
share popup open
OLYMPIA CHO HỌC SINH THCS 2012/2013 - Nghệ An - Nam Định - Thanh Hóa
Lượt xem 6
share popup open
OLYMPIA CHO HỌC SINH THCS 2012/2013 - Thái Nguyên - Hưng Yên - Lào Cai
Lượt xem 5
share popup open
Thích 142
Thích 139

Với LG
Tất cả đều có thể.

Chúng ta có thể bắt gặp những cơ hội mới ở bất kỳ nơi đâu, vào bất kỳ khoảnh khắc nào trong cuộc đời. Hãy cùng xem những khoảnh khắc đó không chỉ thay đổi cách chúng ta nhìn nhận bản thân mà còn thay đổi cuộc đời của chúng ta như thế nào.

Với LG
Tất cả đều có thể.

Chúng ta có thể bắt gặp những cơ hội mới ở bất kỳ nơi đâu, vào bất kỳ khoảnh khắc nào trong cuộc đời. Hãy cùng xem những khoảnh khắc đó không chỉ thay đổi cách chúng ta nhìn nhận bản thân mà còn thay đổi cuộc đời của chúng ta như thế nào.

Với LG
Tất cả đều có thể.

Chúng ta có thể bắt gặp những cơ hội mới ở bất kỳ nơi đâu, vào bất kỳ khoảnh khắc nào trong cuộc đời. Hãy cùng xem những khoảnh khắc đó không chỉ thay đổi cách chúng ta nhìn nhận bản thân mà còn thay đổi cuộc đời của chúng ta như thế nào.

Với LG
Tất cả đều có thể.

Chúng ta có thể bắt gặp những cơ hội mới ở bất kỳ nơi đâu, vào bất kỳ khoảnh khắc nào trong cuộc đời. Hãy cùng xem những khoảnh khắc đó không chỉ thay đổi cách chúng ta nhìn nhận bản thân mà còn thay đổi cuộc đời của chúng ta như thế nào.