Gallery

Hình Ảnh

TV LG OLED W7 làm thay đổi phong cách sống
của bạn như thế nào?

Tìm hiểu thêm
Dolby Atmos

Dolby Atmos®

Công nghệ Dolby Atmos® mang chuẩn rạp chiếu phim đến phòng khách nhà bạn.

Tìm hiểu thêm
LG OLED TV Line Up

Dòng Sản Phẩm TV LG OLED

Khám phá các dòng TV LG OLED 2017.

Khám phá các dòng TV LG OLED 2017.
 • Gallery

  Hình Ảnh

  TV LG OLED W7 làm thay đổi phong cách sống
  của bạn như thế nào?

 • Dolby Atmos

  Dolby Atmos®

  Công nghệ Dolby Atmos® mang chuẩn rạp chiếu phim đến phòng khách nhà bạn.

 • LG OLED TV Line Up

  Dòng Sản Phẩm TV LG OLED

  Discover the 2017 LG OLED TV.

LG webOS 3.5

LG webOS 3.5

LG webOS 3.5

LG webOS 3.5

Tìm hiểu những điểm mới ở webOS 3.5.

Tìm hiểu những điểm mới ở webOS 3.5.

Tìm hiểu những điểm mới ở webOS 3.5.

Tìm hiểu thêm
Active HDR with Dolby mVision

Multi HDR

Multi HDR

Multi HDR

Chất lượng hình ảnh 4K HDR cao cấp nhất.

Chất lượng hình ảnh 4K HDR cao cấp nhất.

Chất lượng hình ảnh 4K HDR cao cấp nhất.

Tìm hiểu thêm
Công Nghệ OLED

Công Nghệ OLED

Công Nghệ OLED

Công Nghệ OLED

Điều gì khiến công nghệ LG OLED khác biệt?

Điều gì khiến công nghệ LG OLED khác biệt?

Điều gì khiến công nghệ LG OLED khác biệt?

Tìm hiểu thêm
Tại Sao Lại Cần Nền Đen Hoàn Hảo?

Tại Sao Lại Cần Nền Đen Hoàn Hảo?

Tại Sao Lại Cần Nền Đen Hoàn Hảo?

Tại Sao Lại Cần Nền Đen Hoàn Hảo?

Nền đen hoàn hảo chính là chìa khóa tái hiện những màu sắc sống động.

Nền đen hoàn hảo chính là chìa khóa tái hiện những màu sắc sống động.

Nền đen hoàn hảo chính là chìa khóa tái hiện những màu sắc sống động.

Tìm hiểu thêm
Câu Chuyện OLED

Câu Chuyện OLED

Câu Chuyện OLED

Câu Chuyện OLED

Một sự kiện đầy cảm hứng tái hiện chân thực những màu sắc của tự nhiên.

Một sự kiện đầy cảm hứng tái hiện chân thực những màu sắc của tự nhiên.

Một sự kiện đầy cảm hứng tái hiện chân thực những màu sắc của tự nhiên.

Tìm hiểu thêm
Awards and Accolades

Những Giải Thưởng Danh Giá

Những Giải Thưởng Danh Giá

Những Giải Thưởng Danh Giá

Công nghệ và thiết kế đột phá chính là nền tảng.

Công nghệ và thiết kế đột phá chính là nền tảng.

Công nghệ và thiết kế đột phá chính là nền tảng.

Learn More

LG webOS 3.5 Tìm hiểu những điểm mới ở webOS 3.5.

Multi HDR với Chất lượng hình ảnh 4K HDR cao cấp nhất.

Công Nghệ OLED Điều gì khiến công nghệ LG OLED khác biệt?

Tại Sao Lại Cần Nền Đen Hoàn Hảo? Nền đen hoàn hảo chính là chìa khóa tái hiện những màu sắc sống động.

Câu Chuyện OLED Một sự kiện đầy cảm hứng tái hiện chân thực những màu sắc của tự nhiên.

Những Giải Thưởng Danh Giá Công nghệ và thiết kế đột phá chính là nền tảng.

URL COPY

close layer