LG Full HD LED TV with Triple XD Engine

LG 42 inch LED TV LN5110

42LN5110

  • LED
  • IPS Panel
  • Triple XD Engind
  • Smart Energy Saving

Phóng to

LG 42 inch LED TV LN5110

42LN5110

Lên đầu

Thông tin đã xem

đóng