LG Full HD LED TV with Triple XD Engine

LG 50 inch LED TV LN5400

50LN5400

  • LED
  • IPS Panel
  • Triple XD Engind
  • Smart Energy Saving

Phóng to

LG 50 inch LED TV LN5400

50LN5400

Lên đầu

Thông tin đã xem

đóng