Skip to Contents
Không

Hỗ trợ LG Điện thoại di động

Cần thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ thông tin? Vui lòng nhập từ khóa tìm kiếm ở đây

Chọn một loại sản phẩm hoặc nhập từ khóa để tìm thông tin bạn đang tìm kiếm.

Tìm Kiếm
Chọn chủ đề bạn muốn xem
Thu gọn
Gần đúng cho

Thư viện Trợ giúp

  • Hoạt động
  • Điện thoại di động
  08/11/2015
  Video]Cách sử dụng Hotspot?
  • Hoạt động
  • Điện thoại di động
  08/11/2015
  Video]Cách nâng cấp phần mềm điện thoại từ máy tính
  • Hoạt động
  • Điện thoại di động
  08/11/2015
  Video]Cách sử dụng Qpair
  • Hoạt động
  • Điện thoại di động
  08/11/2015
  Video]Cách trích xuất danh bạ từ điện thoại ra máy tính
  • Hoạt động
  • Điện thoại di động
  11/26/2015
  [V10] Tính năng ghi âm mới
  • Xử lý sự cố
  • Điện thoại di động
  10/01/2015
  [G3]Làm thế nào tôi có thể gửi tin nhắn cho nhiều người?
  • Hoạt động
  • Điện thoại di động
  09/29/2015
  Làm thế nào tôi có thể sử dụng chế độ người dùng?
  • Hoạt động
  • Điện thoại di động
  09/29/2015
  G3] Làm thế nào tôi có thể thiết lập tài khoản Google của mình?
  • Hoạt động
  • Điện thoại di động
  09/29/2015
  Tôi nhìn thấy một sự khác biệt màu sắc, đốm đen, hoặc vết ố trên bìa da lưng tôi. Tại sao?
  • Hoạt động
  • Điện thoại di động
  07/10/2015
  [LG Bridge] Làm thế nào tôi có thể kết nối điện thoại di động của tôi để một máy tính?

Thư viện Trợ giúp

  • Hoạt động
  • Điện thoại di động
  08/11/2015
  Video]Cách sử dụng Hotspot?
  • Hoạt động
  • Điện thoại di động
  08/11/2015
  Video]Cách nâng cấp phần mềm điện thoại từ máy tính
  • Hoạt động
  • Điện thoại di động
  08/11/2015
  Video]Cách sử dụng Qpair
  • Hoạt động
  • Điện thoại di động
  08/11/2015
  Video]Cách trích xuất danh bạ từ điện thoại ra máy tính
  • Hoạt động
  • Điện thoại di động
  11/26/2015
  [V10] Tính năng ghi âm mới
  • Xử lý sự cố
  • Điện thoại di động
  10/01/2015
  [G3]Làm thế nào tôi có thể gửi tin nhắn cho nhiều người?
  • Hoạt động
  • Điện thoại di động
  09/29/2015
  Làm thế nào tôi có thể sử dụng chế độ người dùng?
  • Hoạt động
  • Điện thoại di động
  09/29/2015
  G3] Làm thế nào tôi có thể thiết lập tài khoản Google của mình?
  • Hoạt động
  • Điện thoại di động
  09/29/2015
  Tôi nhìn thấy một sự khác biệt màu sắc, đốm đen, hoặc vết ố trên bìa da lưng tôi. Tại sao?
  • Hoạt động
  • Điện thoại di động
  07/10/2015
  [LG Bridge] Làm thế nào tôi có thể kết nối điện thoại di động của tôi để một máy tính?