Hỗ trợ sản phẩm điện thoại

Bạn có thể tải hướng dẫn sử dụng, phần mềm đồng bộ hóa máy tính, OSP Driver, các phần mềm cập nhật.
Hãy cùng TÌM KIẾM theo số model của bạn!Cách tìm số Model?

Tìm kiếm sản phẩm điện thoại

THIẾT BỊ DI ĐỘNG

Câu hỏi thường gặp

Thêm
Câu hỏi thường gặp
Thiết bị di động > Điện thoại di động Cách sử dụng QuickRemote? 07/02/2015
Thiết bị di động > Điện thoại di động Cách tùy chỉnh màn hình chủ của G4 07/02/2015
Thiết bị di động > Điện thoại di động Làm cách nào để chia sẻ và kết nối G4 với các thiết bị khác 07/02/2015
Thiết bị di động > Điện thoại di động LG G4 Knock On là gì? 07/02/2015
Thiết bị di động > Điện thoại di động Cách sử dụng QSlide và Dual Window trong G4? 07/02/2015