Hỗ trợ sản phẩm điện thoại

Bạn có thể tải hướng dẫn sử dụng, phần mềm đồng bộ hóa máy tính, OSP Driver, các phần mềm cập nhật.
Hãy cùng TÌM KIẾM theo số model của bạn!Cách tìm số Model?

Tìm kiếm sản phẩm điện thoại

Video và Chỉ dẫn mới nhất

Thêm
 • [Thiết bị di động]

  Video]Cách sử dụng Hotspot?

  [Thiết bị di động]

  Video]Cách sử dụng Hotspot?

  [Thiết bị di động]

  Video]Cách trích xuất danh bạ từ điện thoại ra máy tính

Câu hỏi thường gặp

Thêm
Câu hỏi thường gặp
Thiết bị di động > Máy tính bảng [G3] Làm thế nào tôi có thể cài đặt trên màn hình? 07/23/2015
Thiết bị di động > Máy tính bảng [G3]Làm thế nào tôi có thể làm cho các thiết lập chung? 07/23/2015
Thiết bị di động > Máy tính bảng [G3] Những chức năng của G3 tôi có thể sử dụng và làm thế nào? 07/23/2015
Thiết bị di động > Máy tính bảng [G3] Làm thế nào tôi có thể sử dụng đa phương tiện? 07/23/2015
Thiết bị di động > Máy tính bảng [G3] Các tiện ích của G3 là gì? 07/23/2015