Skip to Contents
Không

Hỗ trợ sản phẩm

Nhận giúp đỡ về sản phẩm LG của bạn

Xem các thông tin mới nhất liên quan đến sản phẩm.

GR-212DL
 • Thiết bị điện gia dụng
 • Tủ lạnh
 • GR-212DL

GR-212DL

Thông Tin Bảo Hành Nhân công 24 Tháng / Linh kiện 24 Tháng Xem Thêm
Hãy gửi yêu cầu sửa chữa nếu bạn cần. Yêu Cầu Sửa Chữa

Thư viện Trợ giúp

  • Xử lý sự cố
  • Tủ lạnh
  09/01/2016
  Cửa tủ mở quá dễ dàng
  • Xử lý sự cố
  • Tủ lạnh
  09/01/2016
  Làm thế nào để đảo chiều cửa tủ
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt, Tủ lạnh
  09/01/2016
  Home Bar (Door In Door) đóng vào không hoàn chỉnh