Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Sản phẩm của LG có mặt tại bất cứ nơi đâu bạn cần

Bằng điện thoại

Gọi Đại diện hỗ trợ khách hàng của LG theo số 18001503 (miễn phí)

  • Từ thứ 2 đến thứ 6: từ 7h tới 21h
  • Thứ bảy: từ 8h tới 17h30
  • Chủ nhật: từ 8h tới 17h30
  • Ngày lễ: Đóng