Skip to Contents
Không

Hỗ trợ sản phẩm

Nhận giúp đỡ về sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về thông tin phần mềm mới nhất và các thủ thuật.

KG370
 • Thiết bị di động
 • Điện thoại di động
 • KG370

KG370

Thông Tin Bảo Hành Xem Thêm

Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng

Đối với các thông tin kỹ thuật chính xác nhất về tính năng, thông số kỹ thuật, lắp đặt và vận hành sản phẩm LG của bạn, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng và các tài liệu cho sản phẩm này. 

Vui lòng cài đặt phần mềm đọc tại đây nếu không xem được

Phần mềm & Firmware

 • CẬP NHẬT PHẦN MỀM

Thư viện Trợ giúp

  • Xử lý sự cố
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  11/01/2016
  Tải dữ liệu điện thoại di động từ LG backup với NFC
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  09/29/2015
  Làm thế nào tôi có thể sử dụng chế độ người dùng?
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  07/23/2015
  [G3]Làm thế nào tôi có thể làm cho các thiết lập chung?
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  07/21/2015
  [G3] Thông tin chi tiết về màn hình chủ
  • Hoạt động
  • Máy tính bảng, Điện thoại di động
  07/02/2015
  LG G4 Knock On là gì?

Video Hướng dẫn

Thông Tin Pháp Lý