Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Cấp nước liên tục máy cửa ngang

  • Cấp nước
  • Cấp nước liên tục
  • Xử lý sự cố
  • Máy giặt
  • Ngày Cập Nhật 03/07/2013

Hướng dẫn tư vấn máy giặt lồng ngang cấp nước liên tục

Kiểm tra đường ống xả xem có để quá thấp không . Nếu để quá thấp huớng dẫn lắp vòng ống thoát nước lên 60 cm

Kiểm tra xem ống nước thải có bị ngập nước không, nếu bị ngập nước hướng dẫn lắp cao hơn mặt nuớc

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500