Skip to Contents
Không

Video Hướng dẫn

Xem video hướng dẫn của chúng tôi để tìm hướng dẫn và lời khuyên hữu ích về cách sử dụng sản phẩm LG của bạn

Xem video hướng dẫn của chúng tôi để tìm hiểu về cài đặt sản phẩm, bảo trì và xử lý sự cố.

Quần áo quá ướt sau khi thực hiện chu trình vắt. Tôi làm như thế nào? ( Máy lồng đứng)

  • Khác
  • Khác
  • Hoạt động
  • Máy giặt, Máy hút bụi
  • Cập Nhật 08/20/2015
Xem Script

Clothes are too wet after a spin cycle. What should I do?(Top Load Washer)

1. Nước có thể không lấy ra hoàn toàn khỏi quần áo sau khi vắt.
2. Thậm chí bạn có thể nhìn thấy nước rơi trên bề mặt quần áo.
3. Trong chu trình giặt nhanh, nó được thiết kế giặt đồ mỏng, quần áo chạy vắt tốc độ thấp.
4. Do đó, nếu bạn sử dụng chức năng giặt nhanh, quần áo có thể quá ướt.
5. Trong trường hợp này phải cho chạy thêm chu trình vắt.
nếu máy hiện OE: bơm xả bị hỏng.
6. Nếu bơm xả bị nghẹt, nước không thể thoát được và còn lại trong lồng. Nguyên nhân này làm máy vắt chậm và không khô.
7. Lấy tất cả các chất bẩn trong van xả ra.


File đính kèm

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500