Съвършен мозък
α7 Intelligent Processor

Съвършен мозък
α7 Intelligent Processor

A Smart Brain α7 Intelligent Processor A Smart Brain α7 Intelligent Processor

Богати цветове, прецизни детайли
с интелигентния процесор α7

Богати цветове, прецизни детайли
с интелигентния процесор α7

Заедно с α7 Intelligent Processor, ексклузивната процесорна технология на LG SUPER UHD TV
позволява богати цветове и дълбоки детайли, правейки скритата красота да оживява.

Заедно с α7 Intelligent Processor,
ексклузивната процесорна технология
на LG SUPER UHD TV
позволява богати цветове
и дълбоки детайли,
правейки скритата красота да оживява.

Rich Colors, Precise Details with α7 Intelligent Processor Rich Colors, Precise Details with α7 Intelligent Processor

Двустъпково намаляване на шума

Двустъпково намаляване на шума

Прецизният процес на намаляване на шума при интелигентния процесор α7 ограничава зърнистостта и
постеризацията за по-чисти изображения. Той подобрява яснотата и плавното преливане на цветовите нюанси на картината.

Прецизният процес на намаляване на шума при интелигентния процесор α7
ограничава зърнистостта и постеризацията
за по-чисти изображения. Той подобрява
яснотата и плавното преливане на цветовите нюанси на картината.

Dual Step Noise Reduction Dual Step Noise Reduction
  • Стандартният дисплей, споменат в това съдържание, се базира на предишни модели на LG, а изображенията са симулирани.
  • Стандартният дисплей, споменат в това съдържание, се базира на
    предишните модели на LG и изображенията са симулирани.

Активно подобряване на изображенията в дълбочина

Активно подобряване на изображенията в дълбочина

Уникалната технология за подобряване на изображенията на интелигентния процесор α7 анализира изображенията, за да подсили
контрастното съотношение. Разграничавайки зоните на обектите във фоновото пространство,
тя добавя дълбочина към изображенията.

Уникалната технология за подобряване на изображенията на
интелигентния процесор α7
анализира изображенията, за да подсили
контрастното съотношение. Разграничавайки зоните на обектите
във фоновото пространство,
тя добавя дълбочина към изображенията.

Active Depth Enhancer Active Depth Enhancer
  • Стандартният дисплей, споменат в това съдържание, се базира на предишни модели на LG, а изображенията са симулирани.
  • Изображенията са симулирани.

Прецизно изобразяване на реалните цветове

Прецизно изобразяване на реалните цветове

Интелигентният процесор α7 разполага с широк цветови спектър, за да изобразява по-точни
и по-богати цветове. Целта е да се минимизира изкривяването на цветове, за да можете да се
насладите на картина с цветове, по-близки до оригиналните.

Интелигентният процесор α7 има
широк цветови
спектър, за да изобразява по-точни и
и по-богати цветове. Целта
е да се минимизира
изкривяването на цветове, за да
можете да се насладите на
картина с цветове, по-близки до оригиналните.

True Color Accuracy True Color Accuracy
  • Стандартният дисплей, споменат в това съдържание, се базира на предишни модели на LG, а изображенията са симулирани.
  • Изображенията са симулирани.

Открийте още за телевизора LG SUPER UHD TV

Открийте още за телевизора
LG SUPER UHD TV

LG SUPER UHD TV with Nano Cell™ Technology delivers rich, accurate colors LG SUPER UHD TV with Nano Cell™ Technology delivers rich, accurate colors
LG SUPER UHD TV
с технология Nano Cell™
предоставя богати, прецизни цветове
LG SUPER UHD TV
с технология Nano Cell™
представя богати, прецизни цветове
Научете повече
Cinematic Sound at Home Dolby Atmos® Cinematic Sound at Home Dolby Atmos®
LG SUPER UHD TV
серия
LG SUPER UHD TV серия
Научете повече
A Journey of Dramatic Color LG Nano Cell™ TV A Journey of Dramatic Color LG Nano Cell™ TV
Разгледайте
LG SUPER UHD TV
Разгледайте LG SUPER UHD TV
Къде да закупите
LG SUPER UHD TV with Nano Cell™ Technology delivers rich, accurate colors

LG SUPER UHD TV
с технология Nano Cell™

Научете повече
LG SUPER UHD TV Line up

LG SUPER UHD TV
серия

Научете повече
Take a look at the LG SUPER UHD TV

Разгледайте
LG SUPER UHD TV

Къде да закупите

URL COPY

close copylayer
move top