Skip to Contents
Затвори

Поддръжка на продуктите

Получете помощ за продукт на LG

Проврете последната информация, свързана с продукта

32LD420C
 • Бизнес решения
 • Xотелски телевизор
 • 32LD420C

32LD420C

Информация за гаранциите Труд 24 МЕСЕЦА / Части 24 МЕСЕЦА Още

Ръководства и & документи

За по-точна техническа информация относно характеристиките, спецификациите, инсталацията и работата на продукта на LG, вижте Ръководството na Потребителя и останалите документи, които се предлагат с продукта.

Ако нямате програма за преглед, щракнете върху връзката, за да изтеглите.

Софтуер и фърмуер

 • Софтуерна актуализация

  Софтуерните надграждания включват актуализации на драйвери на устройства и фърмуер само за посочени модели. Проверете ръководството на потребителя, за да определите дали продуктът поддържа софтуерни актуализации.

  Software File(Version 03.03.43) Справка

  The latest firmware file for upgrade

  [Application Model list]
  19LD350-ZA
  19LD355-ZA
  19LE3300-ZA
  19LE3308-ZA
  22LD350-ZA
  22LD355-ZA
  22LD358-ZA
  22LE3300-ZA
  22LE3308-ZA
  22LE3320-ZA
  26LD350-ZA
  26LD355-ZA
  26LE3300-ZA
  26LE3308-ZA
  32LD350-ZA
  32LD351-ZB
  32LD355-ZA
  32LD358-ZA
  32LD420-ZA
  32LD420C-ZA
  32LD428-ZA
  32LD450-ZA
  32LD450N-ZA
  32LD455-ZA
  32LD458-ZA
  32LD465-ZA
  32LD468-ZA
  32LD550-ZC
  32LD551-ZA
  32LD565-ZC
  32LE3300-ZA
  32LE3308-ZA
  32LE4500-ZA
  32LE4508-ZA
  32LE5300-ZA
  32LE5308-ZA
  32LE5310-ZB
  32LE5318-ZB
  37LD420-ZA
  37LD428-ZA
  37LD450-ZA
  37LD455-ZA
  37LD458-ZA
  37LD468-ZA
  37LE4500-ZA
  37LE4508-ZA
  37LE5300-ZA
  37LE5308-ZA
  37LE5310-ZB
  37LE5318-ZB
  42LD420-ZA
  42LD428-ZA
  42LD450-ZA
  42LD455-ZA
  42LD458-ZA
  42LD465-ZA
  42LD468-ZA
  42LD551-ZA
  42LD565-ZC
  42LE4500-ZA
  42LE4508-ZA
  42LE5300-ZA
  42LE5308-ZA
  42LE5310-ZB
  42LE5318-ZB
  46LD551-ZA
  47LD420-ZA
  47LD450-ZA
  47LD455-ZA
  47LD458-ZA
  47LD465-ZA
  47LD468-ZA
  47LE5300-ZA
  47LE5308-ZA
  47LE5310-ZB
  47LE5318-ZB
  52LD551-ZA
  55LE5300-ZA
  55LE5308-ZA
  55LE5310-ZB
  60LD551-ZA
  60LD558-ZCПомощна библиотека