Skip to Contents
Затвори

Поддръжка на продуктите

Получете помощ за продукт на LG

Проврете последната информация, свързана с продукта

NC1000
 • Бизнес решения
 • Професионални монитори
 • NC1000

NC1000

Информация за гаранциите Труд 36 МЕСЕЦА / Части 36 МЕСЕЦА Още

Ръководства и & документи

За по-точна техническа информация относно характеристиките, спецификациите, инсталацията и работата на продукта на LG, вижте Ръководството na Потребителя и останалите документи, които се предлагат с продукта.

Ако нямате програма за преглед, щракнете върху връзката, за да изтеглите.
 • Ръководство на потребителя

  Ръководството за потребителя предлага информация за продукта.

Софтуер и фърмуер

 • Софтуерна актуализация

  Софтуерните надграждания включват актуализации на драйвери на устройства и фърмуер само за посочени модели. Проверете ръководството на потребителя, за да определите дали продуктът поддържа софтуерни актуализации.

  [NC1000] PowerDVD 8.0 SE Справка

  PowerDVD v.8.0 SE

  This file is a bundle software for Supersign Player.
  Supersign is one of digital signage products manufactured by LG Electronics.

  * File type: zip
  * Product model: NC1000 Official / NC2000 Beta
  * PKG version: Player V.1.1.0.1 / Manager V.1.1.0.1
  * File description
  -. PowerDVD v.8.0 SE   [NC1000] Supersign Player Installation Software V.1.1.0.1 Справка

  Supersign Player Installation File (V.1.0.0)

  This file is an installation software for Supersign Player.
  Supersign is one of digital signage products manufactured by LG Electronics.

  * File type: zip
  * Product model: NC1000 Official / NC2000 Beta
  * PKG version: Player V.1.1.0.1 / Manager V.1.1.0.1  [NC1000] Supersign Manager Installation Software V.1.1.0.1 Справка

  Supersign Manager Installation File (V.1.1.0.1)

  This file is an installation software for Supersign Manager.
  Supersign is one of digital signage products manufactured by LG Electronics.

  * File type: zip
  * Product model: NC1000 Official / NC2000 Beta
  * PKG version: Player V.1.1.0.1 / Manager V.1.1.0.1  [NC1000] SuperSign Player OS image BAAB PQ-00-03 Справка

  SuperSign Player OS image BAAB PQ-00-03

  This file is an OS image file for Supersign Player.
  After updated to this file, all settings of the Supersign Player will be reset, because this image file is a backup of C drive in factory setting.
  If you are a computer beginner, the OS image update is NOT recommended.

  * Product Model: NC1000 Official / NC2000 Beta
  * File Description
  -. NC1000_BAAB_PQ-00-03_PLAYER(v1.1.0.1)_C (Date: 2010/8)
  -. Applied PKG: Player V.1.1.0.1 (English)

  * How to update OS image
  1) Download the attachment file into D Drive of Supersign Player
  2) From the Start menu in Windows, Select "Run" and Type "cmd" in the text box. Then, the command window is opened.
  3) In the commad window, Move to the installaion folder of Supersign Player (e.g. c:\Program Files\SupersignPlayer). You can use commands like "cd %Directory" (e.g. cd "c:\Program Files\SupersignPlayer")
  4) In the commad window, Type "PlayerUpdater.exe /setimage" and Execute
  5) Restart the system

  6) If you got "Supersign Logo" screen, Press "ESC" key and Exit to the Windows wallpaper
  7) Repeat (2) ~ (3) steps
  8) In the command window, Type "ewfmgr c: -commit" and Execute
  9) In the command window, Type "PlayerUpdater.exe /ecclear" and Execute
  10) In the command window, Type "fbreseal /keepall /computername" and Execute. Then, in the FBReseal dialog, Select "Reboot"
  11) Windows is restarted by itself

  12) Repeat (6) step
  13) Set "Time" and "Timezone" in the Windows Date & Time menu 
  14) In the command window, Type "ewfmgr c:" and Check the state of EWF.
  15-1) If the state is "DISABLED", Type "ewfmgr c: -enable" and Execute
  15-2) If the state is "ENABLED", Type "ewfmgr c: -commit" and Execute
  16) Restart the systemПомощна библиотека


  • Troubleshooting
  • Аксесоари за мобилни телефони, Аудио, Домашно кино, Други продукти, Климатична техника, Оптични устройства, Помпи Въздух-Вода, Професионални монитори
  17/11/2016
  Лошо качество на принтираната картина
  • Troubleshooting
  • Cloud Monitor, Други продукти, Монитори, Професионални монитори
  01/06/2015
  Няма картина, неясни картина/звук, мигащ екран
  • Troubleshooting
  • Cloud Monitor, Други продукти, Монитори, Професионални монитори
  01/06/2015
  Снимки, видео и аудио не могат да бъдат възпроизведени от usb вход
  • Troubleshooting
  • Cloud Monitor, Други продукти, Монитори, Професионални монитори
  01/06/2015
  USB портът не работи
  • Troubleshooting
  • Cloud Monitor, Други продукти, Монитори, Професионални монитори
  01/06/2015
  Защо мониторът не се включва?