Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

[TV] Настройка и редактиране на каналите

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Телевизори
  • Последно актуализирани 05/09/2014
 
Настройка и редактиране на каналите
 
Автоматична настройка
 

Smart бутон  è Настройки è Настройваè Автоматична настройка

 

Търси и съхранява всички налични канали.

 

Към устройството трябва да има свързан кабел или антена. 
 
 
Ръчна настройка
 

Smart бутон è Настройкиè Настройваè Ръчна настройка

 

Търсенето и съхраняването се извършва от нас.

 
При цифровите програми е възможна проверка силата на сигнала.
 
 
Редактиране на програмите
 

Smart бутон  è Настройкиè Настройва è Редактиране програма

 

Тук можете да подредитете каналите в удобен за вас ред.

 
Можете да настроите любими канали, както и заключване на определени канали.
 

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500