Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

[Телевизор] Настройка и редактиране на канали

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Телевизори
  • Последно актуализирани 19/09/2014
 
Настройка и редактиране на канали
 
 
Автоматична настройка
 

Смарт бутон è Настройки è Автоматична настройка

Търси и съхранява всички налични канали.

 

Към устройството трябва да има свързана антена, кабелна телевизия или друг източник на сигнал.
 
 
Ръчна настройка
 

Смарт бутон è Настройки è Ръчна настройка

Търсенето и съхраняването се извършва от потребителя. 

 
При излъчване на цифров сигнал може да бъде проверена силата на сигнала.
 
 
Подреждане на канали
 

Смарт бутон è Настройки è Подреждане на канали

Каналите могат да бъдат подредени в желан от потребителя ред..

 
Има възможност за настройване на предпочитани, както и за заключване определени канали.
 

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500