Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

[Телевизор] TruMotion (смарт телевизор)

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Телевизори
  • Последно актуализирани 19/09/2014

 

TruMotion (смарт телевизор)

 

Smart бутон  è Настройки èКартинаè Режим на картина è Настройки на картина è TruMotion

 

 

Коригира изображенията така, че движението да е с по-плавна последователност..

 

Гладко

  - Стойността De-Judder се настройва на 3.

 

Изтриване

  - Стойността De-Judder се настройва на 7.

 

Потребител

  - De-Judder може да се настрои ръчно.
    • De-judder : Тази функция регулира трептенето на екрана.
  

 

 

Ако видеосигналът е 60 Hz, възможно е TruMotion да не работи.

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500