Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

[Телевизор] Използване на Интелигентен режим на звука (Смарт телевизор)

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Телевизори
  • Последно актуализирани 19/09/2014
 
Използване на Интелигентен режим на звука (Смарт телевизор)
 
 
Смарт бутон  è Настройки è Звук è Интелигентен режим на звука

Дава оптимален звук за всеки вид съдържание.

Ако Интелигентен режим на звуак е включен, автоматично се активира достъп до настройка на Виртуален обем и Clear Voice II.

 

 

Използване на Virtual Surround звук

Смарт бутон  è Настройки è Звук è Virtual  Sorround

 

Технологията на  LG за обработка на аудио позволява извеждане на наподобяващ 5.1- канален (surround) звук, генериран от двата високоговорителя. 

Ако Clear Voice II  включен, Витуален обем (Surround) не може да бъде избран.
 
 
Използване на Clear Voice II 
 

Смарт бутон  è Настройки è Звук è Clear Voice II

Усилва яснотата на звука.

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500