Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

[Телевизор] Настройка на време (Смарт телевизор)

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Телевизори
  • Последно актуализирани 19/09/2014
 
Настройка на време (Смарт телевизор)
 
Използване на Sleep Timer
 

Смарт бутон  èНастройки è Времеè Sleep Timer

Изключва телевизора след предварително зададен брой минути.

 

Настройка на текущо време

 

Смарт бутон  è Настройки è Време è Часовник

Проверява или променя часа, докато гледате телевизия.

 

Автоматично

  - Синхронизира часовника на телевизора с цифровата информация за часа, изпратена от телевизионния канал.

 

Ръчно

  - Ако автоматичната настройка не съответства на текущия час, задавате часа и датата ръчно..

 

 

Настройка за автоматично включване и изключване на телевизора
 

Смарт бутон  è Настройки è Време è Време вкл./Време изкл.

Настройва времето за вкл./изкл.

Изберете Изкл. от Повтаряне, за да спрете действието на Време вкл./Време изкл.

 
За да ползвате функцията Време вкл./Време изкл., настройте точния час в момента.
 
Дори ако функцията Време вкл. е включена, телевизорът ще се изключи автоматично след 120 мин., ако през това време не бъде натиснат нито един бутон.

 

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500