Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

[LG webOS Използване на функцията за икономия на енергия ?

  • Други
  • Други
  • Operation
  • Телевизори
  • Последно актуализирани 28/08/2015

Използване на функцията за икономия на енергия ?

 

how to use Как се използва функцията за икономия на енергия ?

             home setting  advancced setting ► Картина ► Икономия на енергия

             Намалява се консумацията на енергия чрез регулиране яркостта на екрана.

 

 

             Aвтоматично

             [Тази функция е достъпна само за някои модели.]

             Телевизионният сензор установява какво е осветлението в помещението и автоматично настройва яркостта на екрана.

 

             Изключено

             Изключва режима за икономия на енергия.

 

             Mинимум/Среден/Максимум

             Прилага се предварително зададеният режим Икономия на енергия.

 

             Изключен екран

             Екранът се изключва и се възпроизвежда само звук.
             Натиснете който и да е бутон на дистанционното управление, освен Захранване, за да включите екрана отново.

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500